එන්නත් කාඩ්පත නැත්නම් පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීම තහනම්.

ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

එන්නත් දෙකම ලබා නොගත් පුද්ගලයින්ට පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීම තහනම් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලැබී ඇතැයි සෞඛ්‍යය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීමේදී එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්ය කිරීමට හැකියාව පවත්න්නේ ද යන්න පිළිබඳව තමා ඉකුත් සතියේදී නීතිපතිවරයාගේ අදහස් විමසූ බවත් ඒ සඳහා අනුමැතිය හිමි වී ඇති බවත් ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අද (08) පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය කළේ ය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් මෙසේ ද පැවැසීය.

“පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීමේදී එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්ය කිරීමේ හැකියාව නීතියේ රාමුව තුළ පවතින්නේ ද? කියලා මම ගිය සතියේ නීතිපතිතුමාගෙන් අවසරයක් ඉල්ලුවා. මට ඒ අවසරය ලැබී තිබෙනවා, නීත්‍යානුකූලව එය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා නීත්‍යනුකූලව එය කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෝකයේ දියුණු රටවල් ගණනාවක් ඒ දේ කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා සෞඛ්‍යය අමාත්‍යංශය මගින් වැක්සීන් දෙකම ගත් අයට App (ඇප්) එකක් නිකුත් කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.  ඒ App  එක නැත්නම් පොදු ස්ථානවලට යන එක තහනම්. ඒකටත් කට්ටිය උසාවි යයි. නමුත් ඒකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා.”

Editor Health and Life

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate