මහාචාර්ය නිලිකා මලවිගේ ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ උපදේශක කමිටුවකට

මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රතිශක්තිවේද සහ අනුක වෛද්‍ය විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මිය ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ කොවිඩ් 19 පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුවේ සාමාජිකාවක් ලෙස පත් කර තිබේ.

කොවිඩ් 19 තාක්ෂණ ප්‍රවේශ සංචිතයට (C -TAP) සම්බන්ධ විද්‍යාත්මක, තාක්ෂණික හා උපාය මාර්ගික කරුණු පිළිබඳව උපදෙස් දීමට ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය මෙම තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව පත් කර ඇත.

කොවිඩ් 19  සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෛද්‍යවරුන් සහ පර්යේෂකයින් ලෙස විවිධ පරාසයක දැනුම සහ ප්‍රවීනත්වය ඇති කීර්තිමත් විද්‍යාඥයින් 10 දෙනෙකුගෙන් මෙම කමිටුව සමන්විත වෙයි.

ඖෂධ, රෝග විනිශ්චය, එන්නත් සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍යය නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රවේශය පිළිබඳ විශේෂඥයින්, මහජන සෞඛ්‍යයට සම්බන්ධ බුද්ධිමය දේපළ පිළිබද විශේෂඥයින්, තාක්ෂණ හුවමාරු විශේෂඥයින්, ව්‍යාපාර සංවර්ධන විශේෂඥයින් ඖෂධවල මිල නියම කිරීම, ප්‍රසම්පාදනය, අවශ්‍යතා ඇස්තමේන්තු කිරීම සහ නියාමනය පිළිබඳ විශේෂඥයින් මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයෝ වෙති.

මෙම තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව මේ මස ඇතුළත දී ඔවුන්ගේ පළමු රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත අතර එහිදී ඔවුන් කොවිඩ් 19 තාක්ෂණ ප්‍රවේශ සංචිතයේ මේ දක්වා ප්‍රගතිය පිළිබඳව සමාලෝචනය කිරීමට නියමිතය. එමෙන්ම, තාක්ෂණික උපදේශක කණ්ඩායමේ කාර්යභාරය සමාලෝචනය කිරීමට සහ තාක්ෂණික උපදේශක කණ්ඩායම සඳහා ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර, තේමා නිර්වචනය කිරීම මෙහීදී සිදු වනු ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය සඳහන් කරයි.

මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මියට Health & Life ඊ – සඟරාවේ හෘදයාංගම සුබ පැතුම් පිරිනමන්නෙමු.

Editor Health and Life

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate